top of page

 

MİSYON VE VİZYON

Diyabet Diyetisyenliği Derneği, Türkiye’de diyabet alanında çalışan diyetisyenleri temsil eden tek kuruluştur.

Dernek diyabet alanında çalışan diyetisyenlere yönelik bilgi paylaşımından diyabetlilere yönelik bilinçlendirme girişimlerine kadar her düzeyde etkindir. 

VİZYON

Diyabet diyetisyenleri ile diyabetli bireylerde metabolik çıktıların iyileşmesine katkı sağlamak ve yaşam kalitelerini yükseltmek.   

Dernek üyelerini diyabet diyetisyeni olmaları için güçlendirmek, uygulama becerilerini geliştirmek ve güncel bilgiye sahip olma olanağı sağlamak.

MİSYON

bottom of page