top of page

 

MİSYON VE VİZYON

Diyabet Diyetisyenliği Derneği, Türkiye’de diyabet alanında çalışan diyetisyenleri temsil eden tek kuruluştur.

Dernek diyabet alanında çalışan diyetisyenlere yönelik bilgi paylaşımından diyabetlilere yönelik bilinçlendirme girişimlerine kadar her düzeyde etkindir. 

Diyabet diyetisyenleri ile diyabetli bireylerde metabolik çıktıların iyileşmesine katkı sağlamak ve yaşam kalitelerini yükseltmek.   

VİZYON

MİSYON

Dernek üyelerini diyabet diyetisyeni olmaları için güçlendirmek, uygulama becerilerini geliştirmek ve güncel bilgiye sahip olma olanağı sağlamak.

bottom of page