top of page

 

TÜZÜK

DİYABET DİYETİSYENLİĞİ DERNEĞİ TÜZÜĞÜ
Derneğin Adı ve Merkezi
Madde 1-
Derneğin Adı: “Diyabet Diyetisyenliği Derneği (DİYED)” dir. Derneğin merkezi İstanbul’dur. Şubesi açılmayacaktır.
Derneğin Amacı ve için Dernekçe Sürdürülecek Çalışma Konuları ve Biçimleri ile Faaliyet Alanı

Madde 2- Dernek, Türkiye’deki Üniversitelerin Sağlık Bilimleri Fakültesi, Sağlık Bilimleri Yüksek Okulu veya Sağlık Yüksek Okulu Beslenme ve Diyetetik bölümlerinden mezun olarak diyetisyen unvan ve yetkisine sahip diyetisyenleri diyabet diyetisyenliği, diyabet eğitimi diyetisyenliği alanında geliştirmek, diyabetlilere tıbbi beslenme tedavisi, beslenme eğitimi ve diyabet eğitimi veren diyetisyenleri /diyabet diyetisyenlerini/ diyabet eğitim diyetisyenlerini güncel bilimsel bilgiler ışığında ve etik kurallar çerçevesinde diyabet, diyabetin önlenmesi, diyabette tıbbi beslenme tedavisi, diyabetlinin kendi kendine diyabetini yönetimi için gerekli olan diyabet eğitimi, diyabette vaka yönetimi konularında desteklemek, mesleki gelişmelerine katkıda bulunmak, ülkemizde önemli bir sağlık sorunu olan diyabet alanında diyabet diyetisyenliği, diyabet eğitim diyetisyenliği ve diyabette vaka yöneticiliği çalışmalarını teşvik etmek, desteklemek ve geliştirmek amacı ile kurulmuştur.
Dernekçe Sürdürülecek Çalışma Konuları, Biçimleri
2.1- Avrupa Birliği ve diğer gelişmiş ülkeler ile Türkiye’de diyabet alanında faaliyet gösteren kurum ve kuruluşların faaliyet ve uygulamalarını dikkate alarak diyabet diyetisyenliği, diyabet eğitim diyetisyenliği ve diyabette vaka yönetimi alanında mesleki uygulama esaslarını, uygulama standartlarını, etik kuralları belirlemek, geliştirmek, güncelleştirmek, yayınlamak ve uygulamaları değerlendirmek,
2.2- Diyabetin önlenmesinde gerekli yaşam tarzı değişiklikleri ile diyabetin tedavisinde en önemli tedavi basamaklardan biri olan tıbbi beslenme tedavisi uygulama aşamalarını ve standartlarını belirlemek, geliştirmek, güncelleştirmek,
2.3- Diyabetin önlenmesi ve tedavisinde tıbbi beslenme tedavisi uygulama aşamalarını ve standartları yayınlayarak üyelerine, diyetisyenlere ve diyabet alanda çalışan diğer sağlık çalışanlarına duyurmak,
2.4- Diyabetli bireylere hizmet veren kurum, kuruluş ve kişilere diyabet diyetisyenliği, diyabet eğitim diyetisyenliği ve diyabette vaka yöneticiliği alanında rehberlik etmek,
2.5- Diyabetlilere tıbbi beslenme tedavisi, beslenme eğitimi ve

bottom of page