top of page

 

REHBERLER

Diyabetin Önlenmesi ve Tedavisinde Kanıta Dayalı Beslenme Önerileri- 2019
Diyabetin Önlenmesi ve Tedavisinde Kanıta Dayalı Beslenme Önerileri- 2018.
Diyabetin Önlenmesi ve Tedavisinde Kanıta Dayalı Beslenme Önerileri- 2014.

DÜNYA DİYABET GÜNÜ POSTER VE İNFOGRAFİK - KASIM 2021

Frederick Banting ve Charles Best’in Toronto Üniversitesinde insülini keşfetmesinin üzerinden bir asır geçti. Ancak dünya genelinde hala milyonlarca diyabetli ihtiyacı olan insüline ve diyabet bakımının diğer temel bileşenlerine ulaşamayabiliyor. Mevcut engellere ek olarak covid 19 pandemisinin koşulları tedaviye ulaşımı önemli ölçüde etkiledi. 
Uluslararası Diyabet Federasyonu (IDF) 14 Kasım Dünya Diyabet Günü temasını 2021-2023 yılları için ‘Diyabet tedavisine ulaşım’  olarak belirledi. Tema, diyabetli bireylerin, diyabet eğitimi ve psikolojik desteğe, sağlıklı besine ve beslenme tedavisine, egzersiz yapılacak ortama, insüline, oral antidiyabetik ilaçlara, kendi kendine kan glukoz izlemi yapabilmesi için gerekli cihaz ve malzemelere erişimin sağlanmasının önemine odaklı. IDF, ‘Eğer, şimdi değilse ne zaman’ sloganı ile mevcut koşulların iyileştirilmesi için harekete geçme ihtiyacını vurguIayarak hükümetlere ve politika yapıcılarına çağrıda bulundu.
- Diyabetli bireylerin temel bakım hizmetlerine düzenli erişim sağlayın 
-Tip 2 diyabetin önlenmesini iyileştirmek için politikalar geliştirin 
- Zamanında tanı sağlamak ve diyabetle ilgili komplikasyonları önlemek için taramayı iyileştirin 
- Diyabetli bireyleri diyabetle mücadeleye yönelik politikaların geliştirilmesine anlamlı bir şekilde dahil edecek mekanizmalar uygulayın

Prof. Dr. Dyt. Emel Özer
İnfografik-PrediyabetGrubu
İnfografik-PrediyabetGrubu
bottom of page