Hikayemiz

Hikayemiz;

Diyabet, tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de giderek büyüyen önemli bir sağlık sorunudur. Diyabetin önlenmesinde ve tedavisinde hiç kuşkusuz tıbbi beslenme tedavisinin ve beslenme tedavisinden sorumlu disiplin olarak diyetisyenlerin rolü büyüktür.
Tıp, hemşirelik gibi disiplinlerin yıllar önce kurmuş olduğu branş dernekleri (Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Derneği, Diyabet Hemşireliği Derneği) diyabet alanında meslektaşlarını desteklemiş ve bu alanda uzmanlaşmış meslektaşlarını bir çatı altında toplayarak güçlenmiş ve önemli bir yol almışlardır.


Diyetisyenleri, diyabet diyetisyenliği, diyabet eğitimi diyetisyenliği ve diyabette vaka yöneticiliği alanında desteklemek, mesleki gelişmelerine katkıda bulunmak amacından hareketle 26.Şubat 2010 tarihinde ‘Diyabet Diyetisyenliği Derneği’ kurulmuştur.
Mesleğimizde oluşan bu ilk branş derneğinin çalışmalarının, siz diyetisyenlerden gelen destek ve katkılarla, mesleğimizi ve bu branşta çalışan meslektaşlarımızı daha da güçlendireceğine olan inancımızla, saygılarımızı sunarız.

KURUCULAR KURULU (2010)
Neslihan Koyunoğlu Bingöl
Meral Mercanlıgil
Seyit Mehmet Mercanlıgil
Emel Selma Özer
Nevin Özyurt
G.Canan Uysal
Emine Yıldız

YÖNETİM KURULU (2016-2019)
Yrd. Doç. Dyt. Emine Yıldız (Başkan)
Prof.Dr. Emel Özer (2. Başkan)
Uz. Dyt. Canan Uysal (Genel Sekreter)
Dyt. Nevin Avhan (Sayman)
Uzm. Dyt. Selda Seçkiner (Üye)
Dyt. Meral Mercanlıgil (Üye)
Dyt. Neslihan Koyunoğlu (Üye)